Exchanges

NameContactLeadNext Steps
Coinbase
Zach Siegal, Joanna Zeng
Li Jiang
Binance
Li Jiang
Others
Li Jiang
Binance Russia
Gleb Kostarev
Li Jiang
hackathon and trading campaign